Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na GEMMA MG d.o.o. web odredištu koje se sastoji od web stranica www.ornament.hr kojima upravlja GEMMA MG d.o.o. i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka GEMMA MG d.o.o.

GEMMA MG d.o.o. u pružanju usluga na web odredištu  pridržava se svih važećih zakonskih propisa s ciljem zaštite  privatnosti Korisnika.

Korisnike se upućuje da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije GEMMA MG d.o.o. prikuplja i kako ih koristi. Ujedno, Korisnike se upućuje da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom ovog web odredišta, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da je suglasan sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe web odredišta.

Korištenjem web odredišta – www.ornament.hr korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka. GEMMA MG d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti i/ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta Izjave o povjerljivosti podataka. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na ovom web odredištu.

U tom smislu vas savjetujemo da redovito čitate informacije sadržane u Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako biste ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja GEMMA MG d.o.o. web odredišta, www.ornament.hr i nakon objave na internetu nove promijenjene Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da Korisnik prihvaća izmjene.

Korištenje GEMMA MG d.o.o. web odredišta, www.ornament.hr ponuđeno vam je pod uvjetom da pristanete bez izmjena na uvjete i napomene koje se ovdje nalaze. Ukoliko s ovdje navedenim uvjetima u Izjavi o povjerljivosti podataka niste suglasni ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ovog web odredišta. Vaša upotreba GEMMA MG d.o.o. odredišta, web stranice www.ornament.hr znači kako ste prihvatili sve takve uvjete i napomene.

Osobe mlađe od 14 godina ne smiju koristiti GEMMA MG d.o.o. web odredište: www.ornament.hr, a slijedom čega GEMMA MG d.o.o. ne prikuplja i/ili zadržava informacije bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovog web odredišta nije izveden na način da privuče bilo koju osobu mlađu od 14 godina.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: [email protected]

GEMMA MG d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju svakog određenog korisnika. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na GEMMA MG d.o.o. web odredištu: www.ornament.hr, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija,  GEMMA MG d.o.o. je ovlaštena od Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Uključivanje u aktivnosti i davanje osobnih podataka odluka je Korisnika. Ako Korisnik ne pruži obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

GEMMA MG d.o.o.  nije ovlaštena dijeliti osobne podatke Korisnika s trećim osobama osim u slučajevima predviđenim važećim propisima odnosno u bilo kojem trenutku kako bi se zadovoljio bilo koji važeći propis, odredba, pravni postupak ili zahtjev državnih tijela.

Upozorava se korisnik da bude uvijek oprezan prilikom davanja bilo kakvih osobnih podataka o sebi ili svojoj obitelji prilikom korištenja bilo koje komunikacijske usluge.

GEMMA MG d.o.o. ne kontrolira niti odobrava sadržaj, poruke ili informacije u komunikacijskim uslugama (forume, chat, news grupe, osobne web stranice, kalendare i/ili bilo kakve druge sadržaje koje Korisniku omogućavaju komunikaciju s javnošću, grupom osoba ili pojedincima) te stoga odbija svaku odgovornost vezano uz komunikacijske usluge i/ili bilo kakve aktivnosti koje mogu proizaći iz sudjelovanja Korisnika u komunikacijskim uslugama. Moderatori i administratori nisu ovlašteni glasnogovornici GEMMA MG d.o.o. web odredišta: www.ornament.hr te njihovi stavovi i gledišta ne moraju nužno odražavati one GEMMA MG d.o.o., www.ornament.hr.

Materijali postavljeni na komunikacijsku uslugu mogu biti predmetom ograničenja upotrebe, reprodukcije i/ili širenja. Korisnik je odgovoran za pridržavanje takvih ograničenja prilikom presnimavanja materijala.

GEMMA MG d.o.o. će osobne podatke koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i/ili promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja. GEMMA MG d.o.o. može podijeliti osobne podatke Korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

GEMMA MG d.o.o. će omogućiti Korisniku mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži GEMMA MG d.o.o. Korisnik uvijek može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na [email protected], a u kojoj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti i/ili promijeniti.

GEMMA MG d.o.o. kao uvjet kupnje proizvoda GEMMA MG d.o.o. traži dozvolu Korisnika za slanje administrativne i promocijske e-mail poruke. Ukoliko Korisnik ne želi primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na [email protected] ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

GEMMA MG d.o.o. obvezu zaštite osobnih podataka shvaća ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi zaštitila osobne podatke korisnika. Međutim, ni jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti u cijelosti siguran. Kao posljedica toga, iako GEMMA MG d.o.o. provodi sve razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s ovog web odredišta te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.